Jeg vil gerne vide mere om pistolskydning

Har du lyst til at blive en del af flokken, skal du tilmelde dig et introforløb:
Introforløbet skal man igennem ( 3 torsdage)

 

Den første torsdag i måneden, er der opstart af nye pistolskytter fra kl. 1800 til kl. 19:00, hvor der er grundlæggende instruktion af sikkerhed, kendskab til våbnets funktioner, samt selvfølgelig det skydetekniske på banen.
Du skal medbringe billedlegitimation, når du kommer første gang. Det er et krav fra Politiet.
De efterfølgende 2 mandage, også fra kl. 1800 er der opfølgning og videre udvikling af dine skydefærdigheder.
Børne / Unge skytter under 12 år, skal være ifølge af voksen under træning.
Efter dette introforløb, er du klar til at deltage i den ordinære træningstid, som er torsdage fra kl. 18:00. til 1900

Vil du være en del af flokken, så send en tilmelding til intro forløb til Bjert Stenderup Skytteforening (BSSF) skytten6091@gmail.com

 

Der er også lukket pistolskydning om tirsdagen fra 1830 til 2100 men dette er kun for konkurrence skytter og vedlighold af våben.

Man bestemmer selv om man vil skyde, rense våben eller bare pludre.

Derudover er det et krav af man har gennemgået skydeleder uddannelse.

 

Se vores priser her

Man indmeldes i foreningen ved at kontakte den der har vagten i forlokalet.
Hvis du er over 15 år, skal du også have ansøgt om en vandelsgodkendelse ved politiet, som giver dig mulighed for at låne våben i foreningen. Indmeldelsen og SKV6, hjælper vi selvfølgelig gerne med.

 

TRIN 1 – LUFTPISTOL (KALIBER .177)

Skytten får demonstreret en luftpistol og skal demonstrere korrekt håndtering af denne.

Skytten må nu skyde med luftpistol

 

TRIN 2 – FINPISTOL (KALIBER .22LR)

 Skytten får demonstreret en finpistol og skal demonstrere korrekt håndtering af denne.

 På 15-meter skal 35 skud i træk sættes på skiven**, med en luftpistol.

Være i besiddelse af en SKV6

Skytten skal være medlem af foreningen

Skytten skal være 12 år eller derover***

Skytten må nu skyde med finpistol og får et “S” på sit medlemskort/i medlemskartoteket.

 

TRIN 3 – GROVPISTOL (KALIBER .32 OG DEROVER)

Skytten får demonstreret en grovpistol og skal demonstrere korrekt håndtering af denne.

På 15-meter banen, skal 35 skud i træk sættes på skiven**, med en finpistol.

Skytten skal være i besiddelse af en SKV6

Skytten skal være 16 år eller derover***

Skytten må nu skyde med grovpistol og får et “G” på sit medlemskort/i medlemskartoteket

*: Dokumenteret erfaring kan være: a) skriftlig bekræftelse fra bestyrelsen i en skytteforening, der bekræfter skytten har skudt med pistol, b) politilegitimation, c) SKV2-påtegning til en pistol/revolver. Uagtet dette kan nye skytter blive bedt af  skydelederen om, at demonstrere dele af kravene til den pistoltype skytten ønsker, at skyde med.

**: Skuddene skal ramme pappet. Der kræves ikke en speciel score. Der udleveres 4 skiver fra kontoret med stempel og signatur, skuddene fordeles med 5 skud på den første skive og derefter 10 skud på hver af de efterfølgend 3 skiver. Skiverne er de der hører til den pågældende bane.

***: Da vi ikke har en børne- eller ungeafdeling for pistolskytter, er det udelukkende pistolgruppens bestyrelsesmedlemmer der kan dispensere fra disse regler.. Dispensationen skal udfærdiges skriftligt.